Printer
GMG
X-Rite
Ink & Paper
  • Home
  • Printing Solution
Professional
จากประสบการณ์ของยูนิตี้ ที่อยู่ในวงการพิมพ์มายาวนาน จึงมีความชำนาญให้บริการด้านการจัดการสี (Color Management) ได้เป็นอย่างดี จัดได้ว่าโซลูชั่น CMS ของยูนิตี้ เป็นที่นิยมของลูกค้าชั้นนำในวงการพิมพ์เป็นอย่างมาก จากการที่ยูนิตี้ได้รับการแต่งตั้งเป็น Epson Distributor สำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง และ GMG Authorized Reseller ทั้งยังเป็น X-rite Reseller จึงทำให้ยูนิตี้ มี CMS Solution ที่คุณภาพระดับสูง
Garment section
เครื่องพิมพ์ชนิด Textile (F-series) ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีความสามารถในการพิมพ์ลงบนผ้าได้ กำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่พูดถึงในต่างประเทศ เราจึงพร้อมจะเป็นผู้นำในการนำเสนอ เครื่องพิมพ์ Sublimation สำหรับวงการธุรกิจสิ่งทอในประเทศไทย
Ink and Paper
ยูนิตี้ จำหน่ายหมึกแท้ของเอปสันที่ให้คุณภาพสูง ทำให้งานพิมพ์มีความคงที่ สม่ำเสมอ และ ไม่ทำให้สีเปลี่ยนแปลงได้ง่าย อีกทั้งช่วยเหลือลูกค้า V.I.P. ในการลดต้นทุน ด้วยการเข้าร่วม Power User Program ยูนิตี้ ยังเป็นผู้นำเข้ากระดาษสำหรับงานปรู๊ฟภายใต้แบรนด์ Easi Color และ UPC paper ที่มีคุณภาพในการรองรับน้ำหมึกได้ดี จึงทำให้งานปรู๊ฟสามารถแสดงขอบเขตสีได้อย่างกว้าง เป็นที่ยอมรับของลูกค้าแนวหน้าเป็นอย่างดี