ยูนิตี้ โพรเกรส จำกัด
113 - 115 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Operation 
Tel
Fax
Email
แผนกขาย
แผนกบริการ
Apple Service
: จ - ศ เวลา 8.30 น. - 18.00 น.
: 02-678-2566 - 75
: 02-678-2560 - 61
: sales@upc.co.th
: support@upc.co.th
: apple_upc@upc.co.th

  เอกสารการจอง

  บริษัท ยูนิตี้ โพรเกรส จำกัด ได้ก่อตั้ง 25 มีนาคม พ.ศ. 2517 ด้วย การนำเข้าและจำหน่ายเครื่องพิมพ์ดีดจีนให้แก่หนังสือพิมพ์จีนทุกฉบับ โดย นำเครื่องพิมพ์ดีดจีนมาใช้ทำต้นฉบับแทนระบบเก่าที่เป็นตัวเรียงตะกั่วอยู่ใน ขณะนั้น ทำให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายลงอย่างมาก ถือเป็นการพัฒนาธุรกิจ หนังสือพิมพ์จีนอีกก้าวหนึ่ง
  เมื่อปีพ.ศ. 2530 ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Apple เข้าสู่วงการ พิมพ์เป็นรายแรกของประเทศไทย โดยมีลูกค้าในวงการพิมพ์มากมายที่ให้ การสนันสนุน ด้วยการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Apple เข้ามาจัดทำ ต้นฉบับแทนการใช้ระบบเก่าแบบตัวเรียงด้วยแสง และต่อมา ได้พัฒนา ฟอนต์ไทยตระกูล UPC เข้าสู่วงการพิมพ์ ซึ่งเป็นแบบฟอนต์ที่สมบูรณ์แบบ มีช่องไฟสวยงาม วรรณยุกต์ตรงตำแหน่งที่ถูกต้อง ความหนาบางของ ตัวอักษรที่สม่ำเสมอและสวยงาม จนทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของ Apple เป็นที่ยอมรับกันในวงการพิมพ์และใช้มาจนถึงปัจจุบัน
  ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการได้ดียิ่งขึ้น
  บริษัท ยูนิตี้ โพรเกรส จำกัด ได้เปิด iService ที่เป็นศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก Apple ซึ่งเป็นศูนย์บริการที่มีมาตรฐานและมีช่าง ที่ผ่านการรับรองจากApple
  ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 40 ปี
  บริษัท ยูนิตี้ โพรเกรส จำกัด ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple, Epson และ Adobe