ยูนิตี้ โพรเกรส
113 - 115 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Operation     :  จ – ศ เวลา 8.30 น. – 18.00 น.
Tel               :  02-678-2566 – 75
Fax               :  02-678-2560 – 61

Email              
แผนกขาย        :  sales@upc.co.th
แผนกบริการ     :  support@upc.co.th
Apple Service :  apple_upc@upc.co.th

    ใบเสนอราคา

    โปรดระบุข้อมูลเบื้องต้นเพื่อขอใบเสนอราคาสินค้า

    About Us
    บริษัท ยูนิตี้ โพรเกรส จำกัด ได้ก่อตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ด้วยการนำเข้าและจำหน่ายเครื่องพิมพ์ดีดจีนให้แก่หนังสือพิมพ์จีนทุกฉบับ โดยนำเครื่องพิมพ์ ดีดจีนมาใช้ทำต้นฉบับแทนระบบเก่าที่เป็นตัวเรียงตะกั่วอยู่ในขณะนั้น ทำให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายลงอย่างมาก ถือเป็นการพํฒนาธุรกิจหนังสือพิมพ์จีนอีกก้าวหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2530 ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Apple เข้าสู่วงการพิมพ์เป็นรายแรกของประเทศไทย โดยมีลูกค้าในวงการพิมพ์มากมายที่ให้การสนันสนุน ด้วยการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Apple เข้ามาจัดทำต้นฉบับแทนการใช้ระบบเก่า แบบตัวเรียงด้วยแสง และต่อมา ได้พัฒนาฟอนต์ไทยตระกูล UPC เข้าสู่วงการพิมพ์ ซึ่งเป็นแบบฟอนต์ที่สมบูรณ์แบบ มีช่องไฟสวยงาม วรรณยุกต์ตรงตำแหน่งที่ถูกต้อง ความหนาบางของตัวอักษรที่สม่ำเสมอและสวยงาม จนทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของ Apple เป็นที่ยอมรับกันในวงการพิมพ์และใช้มาจนถึงปัจจุบัน