โปรแกรมการให้บริการของ Apple
โปรแกรมการให้บริการซ่อม Apple Watch Series 6 สำหรับปัญหาหน้าจอว่างเปล่า

โปรแกรมการให้บริการซ่อม Apple Watch Series 6 สำหรับปัญหาหน้าจอว่างเปล่า

 
Apple พบว่ามีอุปกรณ์ Apple Watch Series 6 ขนาด 40 มม. ในเปอร์เซ็นต์ต่ำมากที่หน้าจออาจว่างเปล่าอย่างถาวร อุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นระหว่างเดือนเมษายน 2021 ถึงกันยายน 2021

หาก Apple Watch Series 6 ของคุณแสดงปัญหานี้ โปรดใช้เครื่องมือตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องด้านล่างเพื่อดูว่าอุปกรณ์ของคุณเข้าเกณฑ์การร่วมโปรแกรมนี้หรือไม่หากเข้าเกณฑ์ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple จะให้บริการซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 

กระบวนการให้บริการ

• เลือกหนึ่งตัวเลือกด้านล่างเพื่อรับบริการสำหรับ Apple Watch Series 6 ของคุณ Apple Watch ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเครื่องก่อนรับบริการใดๆ
• หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
• ดูวิธีเตรียม Apple Watch ของคุณให้พร้อมรับบริการหมายเหตุ: หาก Apple Watch มีความเสียหายใดๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ปัญหาดังกล่าวจะต้องได้รับการซ่อมก่อน ในบางกรณี อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมด้วย
 

ข้อมูลเพิ่มเติม

• Apple อาจมีขอบเขตหรือข้อจำกัดในการซ่อมให้เฉพาะประเทศหรือภูมิภาคต้นทางที่ซื้อสินค้านั้น
• โปรแกรม Apple ที่ให้บริการทั่วโลกนี้ไม่ได้ขยายความคุ้มครองการรับประกันแบบมาตรฐานสำหรับ Apple Watch ของคุณ
• โปรแกรมนี้ครอบคลุม Apple Watch Series 6 ที่เข้าเกณฑ์เป็นเวลา 2 ปี หลังจากการจำหน่ายปลีกครั้งแรก
 
โปรแกรมการให้บริการสำหรับ iPhone 12 และ iPhone 12 Pro สำหรับปัญหาเครื่องในกรณีที่ไม่มีเสียง

โปรแกรมการให้บริการสำหรับ iPhone 12 และ iPhone 12 Pro สำหรับปัญหาเครื่องในกรณีที่ไม่มีเสียง       

 
          Apple พบว่ามีอุปกรณ์ iPhone 12 และ iPhone 12 Pro ในเปอร์เซ็นต์สัดส่วนที่น้อยมากที่อาจประสบปัญหาด้านเสียงเนื่องจากมีส่วนประกอบขัดข้องในโมดูลตัวรับสัญญาณ โดยอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบเป็นเครื่องที่ผลิตขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2020 ถึงเมษายน 2021หาก iPhone 12 หรือ iPhone 12 Pro ของคุณไม่ส่งเสียงออกจากตัวรับสัญญาณเมื่อโทรออกหรือรับสาย เครื่องอาจเข้าเกณฑ์การรับบริการApple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple จะให้บริการอุปกรณ์ที่เข้าเกณฑ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายiPhone 12 mini และ iPhone 12 Pro Max ไม่ได้เข้าร่วมในโปรแกรมนี้
 

กระบวนการให้บริการ

 
          เลือกหนึ่งตัวเลือกด้านล่างเพื่อนำ iPhone 12 หรือ iPhone 12 Pro เข้ารับบริการ iPhone ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเครื่องก่อนรับการซ่อมใดๆ เพื่อยืนยันว่าเครื่องเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้
•  ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple
•  นัดหมายเวลาที่  Apple Retail Store
• หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ก่อนเข้ารับบริการ โปรดสำรองข้อมูล iPhone ของคุณไปยัง iCloud หรือคอมพิวเตอร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมiPhone ให้พร้อมสำหรับการรับบริการหาก iPhone 12 หรือ iPhone 12 Pro ของคุณมีความเสียหายใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการซ่อมให้เสร็จสมบูรณ์สิ้นได้ เช่น หน้าจอแตกร้าว ปัญหานั้นจะต้องได้รับการแก้ไขก่อนรับบริการ ในบางกรณี อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมเพิ่มเติมด้วย
 

ข้อมูลเพิ่มเติม

  Apple อาจมีขอบเขตหรือข้อจำกัดในการซ่อมให้เฉพาะประเทศหรือภูมิภาคต้นทางที่ซื้อสินค้านั้น
  โปรแกรมของ Apple ที่ให้บริการทั่วโลกนี้จะไม่ขยายระยะเวลาความคุ้มครองของการรับประกันมาตรฐานสำหรับของ iPhone 12 หรือ iPhone 12 Pro
  โปรแกรมจะครอบคลุมอุปกรณ์ iPhone 12 หรือ iPhone 12 Pro ที่ได้รับผลกระทบเป็นเวลา 2 ปีนับจากการจำหน่ายปลีกครั้งแรก
โปรแกรมการให้บริการซ่อม Apple Watch Series 6 สำหรับปัญหาหน้าจอว่างเปล่า

โปรแกรมการเปลี่ยนโมดูลจอแสดงผล iPhone 11 สำหรับปัญหาเกี่ยวกับพื้นผิวระบบสัมผัส

Apple ได้ระบุว่ามีจอแสดงผลของ iPhone 11 จำนวนเล็กน้อยที่อาจหยุดตอบสนองต่อการสัมผัสเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับโมดูลจอแสดงผล อุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบผลิตในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2019 ถึงพฤษภาคม 2020
หาก iPhone 11 ของคุณแสดงปัญหานี้ โปรดใช้เครื่องมือตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องด้านล่างเพื่อดูว่าอุปกรณ์ของคุณเข้าเกณฑ์การร่วมโปรแกรมนี้หรือไม่ หากมี Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple จะให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กระบวนการให้บริการ

• เลือกหนึ่งตัวเลือกด้านล่างเพื่อนำ iPhone 11 เข้ารับบริการ iPhone ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเครื่องก่อนรับการซ่อมใดๆ เพื่อยืนยันว่าเครื่องเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้
• ค้นหผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple
• นัดหมายเวลาที่ Apple Retail Store
• หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
• ก่อนเข้ารับบริการ โปรดสำรองข้อมูล iPhone ของคุณไปยัง iCloud หรือคอมพิวเตอร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียม iPhone ให้พร้อมสำหรับการรับบริการ
• หาก iPhone 11 ของคุณมีความเสียหายใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการซ่อมให้เสร็จสิ้นได้ เช่น หน้าจอแตกร้าว ปัญหานั้นจะต้องได้รับการแก้ไขก่อนรับบริการ ในบางกรณี อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมเพิ่มเติมด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • Apple อาจมีขอบเขตหรือข้อจำกัดในการซ่อมให้เฉพาะประเทศหรือภูมิภาคต้นทางที่ซื้อสินค้านั้น
  • โปรแกรมของ Apple ที่ให้บริการทั่วโลกนี้จะไม่ขยายระยะเวลาคุ้มครองการรับประกันมาตรฐานของ iPhone 11
  • หากคุณเชื่อว่า iPhone 11 ของคุณได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ และคุณได้ชำระเงินค่าซ่อมอุปกรณ์ไปแล้ว คุณสามารถติดต่อ Apple เพื่อขอรับเงินคืนได้
  • โปรแกรมจะครอบคลุมอุปกรณ์ iPhone 11 ที่ได้รับผลกระทบเป็นเวลา 2 ปีนับจากการจำหน่ายปลีกครั้งแรก
   
โปรแกรมการบริการ AirPods Pro สำหรับปัญหาเกี่ยวกับเสียง

โปรแกรมการบริการ AirPods Pro สำหรับปัญหาเกี่ยวกับเสียง

Apple ได้ระบุว่ามี AirPods Pro จำนวนไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเสียง 
โดยเครื่องที่ได้รับผลกระทบเป็นเครื่องที่ผลิตขึ้นก่อนเดือนตุลาคม 2020

AirPods Pro ที่ได้รับผลกระทบอาจแสดงหนึ่งในอาการต่อไปนี้

 • • มีเสียงแตกหรือเสียงซ่าที่จะดังขึ้นเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสียงดัง
  • ขณะที่ออกกำลังกายหรือคุยโทรศัพท์
 • • โหมดตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟไม่ทำงานตามที่คาดไว้ เช่น เสียงเบสขาดหาย
 • หรือเสียงรอบข้างดังยิ่งขึ้น เช่น เสียงบนท้องถนนหรือเสียงเครื่องบิน

Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple จะให้บริการ AirPods Pro (ข้างซ้าย, ขวา หรือทั้งสองข้าง) ที่ได้รับผลกระทบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ: AirPods รุ่นอื่นๆ ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้

กระบวนการให้บริการ

เลือกหนึ่งในตัวเลือกบริการด้านล่างเพื่อส่ง AirPods Pro ของคุณเข้ารับบริการ AirPods Pro ของคุณจะได้รับการตรวจสอบก่อนรับการซ่อมใดๆ เพื่อยืนยันว่าเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้ AirPods Pro (ข้างซ้าย, ขวา หรือทั้งสองข้าง) ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีปัญหาจะได้รับการเปลี่ยนเป็นชิ้นใหม่ เคส AirPods Pro ไม่ได้รับผลกระทบและไม่ต้องเปลี่ยน

หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ข้อมูลเพิ่มเติม

• โปรแกรมของ Apple ที่ให้บริการทั่วโลกนี้จะไม่ขยายระยะเวลาความคุ้มครองการรับประกันมาตรฐานของ AirPods Pro
• โปรแกรมจะครอบคลุม AirPods Pro ที่ได้รับผลกระทบเป็นเวลา 3 ปีนับจากการจำหน่ายปลีกครั้งแรก
โปรแกรมการให้บริการ iPad Air (รุ่นที่ 3) สำหรับปัญหาหน้าจอว่างเปล่า

โปรแกรมการให้บริการ iPad Air (รุ่นที่ 3) สำหรับปัญหาหน้าจอว่างเปล่า

Apple พบว่ามีบางสถานการณ์ที่หน้าจอของอุปกรณ์ iPad Air (รุ่นที่ 3) บางเครื่องอาจว่าเปล่าอย่างถาวร โดยหน้าจออาจสั่นไหว
หรือกะพริบแบบสั้นๆ

อุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบผลิตในช่วงเดือนมีนาคม 2019 ถึงตุลาคม 2019 Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple
จะให้บริการอุปกรณ์ที่เข้าเกณฑ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ: iPad รุ่นอื่นๆ ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้

กระบวนการให้บริการ

เลือกหนึ่งในตัวเลือกบริการด้านล่างเพื่อส่ง iPad Air ของคุณเข้ารับบริการ iPad Air ของคุณจะได้รับการตรวจสอบ
เครื่องก่อนรับบริการใดๆ เพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์เข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้
หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากสามารถทำได้ ให้สำรองข้อมูล iPad ไปยัง iCloud หรือคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนเข้ารับบริการ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียม iPad ให้พร้อมรับบริการ

หมายเหตุ: หาก iPad Air ของคุณมีความเสียหายใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการซ่อมให้เสร็จสิ้นได้
เช่น หน้าจอแตกร้าว ปัญหานั้นจะต้องได้รับการแก้ไขก่อนรับบริการ ในบางกรณี อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมเพิ่มเติมด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

• Apple อาจมีขอบเขตหรือข้อจำกัดในการซ่อมให้เฉพาะประเทศหรือภูมิภาคต้นทางที่ซื้อสินค้านั้น

• โปรแกรม Apple ทั่วโลกนี้ไม่ได้ขยายระยะเวลาความคุ้มครองการรับประกันมาตรฐานให้กับ iPad Air (รุ่นที่ 3)

• โปรแกรมจะครอบคลุมอุปกรณ์ iPad Air (รุ่นที่ 3) ที่มีปัญหาเป็นเวลา 2 ปีหลังจากการจำหน่ายปลีกครั้งแรก
โปรแกรมเปลี่ยน Smart Battery Case สำหรับ iPhone XS, iPhone XS Max และ iPhone XR

โปรแกรมเปลี่ยน Smart Battery Case สำหรับ iPhone XS, iPhone XS Max
และ iPhone XR

 

 

Apple พบว่า Smart Battery Case สำหรับ iPhone XS, iPhone XS Max และ iPhone XR บางตัวอาจประสบปัญหาการชาร์จ Smart Battery Case
ที่ได้รับผลกระทบอาจแสดงอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการต่อไปนี้
 • • เคสแบตเตอรี่ไม่ชาร์จหรือชาร์จเป็นระยะๆ เมื่อเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
 • • เคสแบตเตอรี่ไม่ชาร์จ iPhone หรือชาร์จเป็นระยะๆ
เครื่องที่ได้รับผลกระทบผลิตในช่วงเดือนมกราคม 2019 ถึงตุลาคม 2019 นี่ไม่ใช่ปัญหาด้านความปลอดภัย และ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple จะเปลี่ยนเคสแบตเตอรี่ที่เข้าเกณฑ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

รุ่นที่เข้าเกณฑ์

Smart Battery Case ที่เข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้ ได้แก่รุ่นต่างๆ ด้านล่างนี้
• iPhone XS
• iPhone XS Max
• iPhone XR

 

กระบวนการเปลี่ยนทดแทน

เลือกตัวเลือกบริการด้านล่างหนึ่งตัวเลือกในการเปลี่ยน Smart Battery Case ของคุณ Smart Battery Case ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเครื่องก่อนรับบริการใดๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Apple อาจมีขอบเขตหรือข้อจำกัดในการซ่อมให้เฉพาะประเทศหรือภูมิภาคต้นทางที่ซื้อสินค้านั้น
โปรแกรม Apple ทั่วโลกนี้ไม่ได้ขยายระยะเวลาความคุ้มครองการรับประกันมาตรฐานให้กับ Smart Battery Case
โปรแกรมจะครอบคลุม Smart Battery Case ที่ได้รับผลกระทบเป็นเวลา 2 ปีหลังจากการจำหน่ายปลีกครั้งแรก
เราจะกำจัดเคสแบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

โปรแกรมการให้บริการสำหรับ iPhone 6s และ iPhone 6s Plus ในกรณีที่เปิดเครื่องไม่ติด

โปรแกรมการให้บริการสำหรับ iPhone 6s และ iPhone 6s Plus ในกรณีที่เปิดเครื่องไม่ติด

Apple ได้พิจารณาแล้วว่า iPhone 6s และ iPhone 6s Plus บางเครื่องเปิดไม่ติดเพราะมีส่วนประกอบที่อาจทำงานผิดพลาด ปัญหานี้ส่งผลกระทบเฉพาะต่ออุปกรณ์
ที่ผลิตขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2018 ถึงสิงหาคม 2019 ซึ่งมีหมายเลขประจำเครื่องอยู่ในช่วงที่จำกัดหากคุณเชื่อว่าตนกำลังประสบปัญหานี้ โปรดใช้เครื่องมือตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องด้านล่างเพื่อดูว่า iPhone 6s หรือ iPhone 6s Plus ของคุณเข้าเกณฑ์
สำหรับการซ่อมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

ขั้นตอนการให้บริการ

เลือกตัวเลือกหนึ่งข้อด้านล่างในการรับบริการสำหรับ iPhone 6s หรือ iPhone 6s Plus ของคุณ iPhone ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเครื่องก่อนรับการซ่อมใดๆ
เพื่อยืนยันว่าเครื่องเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้
หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
ก่อนเข้ารับบริการ ให้สำรองข้อมูล iPhone ไปที่ iTunes หรือ iCloud ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียม iPhone ให้พร้อมสำหรับการรับบริการ
หาก iPhone ของคุณมีความเสียหายใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการซ่อมให้เสร็จสิ้นได้ เช่น หน้าจอแตกร้าว ปัญหานั้นจะต้องได้รับการแก้ไขก่อนรับบริการ
 ในบางกรณี อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมเพิ่มเติมด้วย
 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Apple อาจมีขอบเขตหรือข้อจำกัดในการซ่อมให้เฉพาะประเทศหรือภูมิภาคต้นทางที่ซื้อสินค้านั้น
หากคุณเชื่อว่า iPhone 6s หรือ iPhone 6s Plus ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ และคุณได้ชำระเงินค่าซ่อมอุปกรณ์ไปแล้ว คุณสามารถติดต่อหา Apple เพื่อขอรับเงินคืนได้
โปรแกรม Apple ทั่วโลกนี้ไม่ได้ขยายระยะเวลาความคุ้มครองการรับประกันมาตรฐานให้กับ iPhone 6s และ iPhone 6s Plus
โดยโปรแกรมจะครอบคลุมอุปกรณ์ iPhone 6s และ iPhone 6s Plus ที่ได้รับผลกระทบเป็นเวลา 2 ปีนับจากการจำหน่ายปลีกครั้งแรก
โปรแกรมเปลี่ยนหน้าจอสำหรับ Apple Watch Series 2 และ Series 3 รุ่นอะลูมิเนียม

โปรแกรมเปลี่ยนหน้าจอสำหรับ Apple Watch Series 2 และ Series 3 รุ่นอะลูมิเนียม

 

Apple ได้พิจารณาแล้วว่า ในกรณีที่เกิดขึ้นได้น้อยมาก Apple Watch Series 2 หรือ Series 3 รุ่นอะลูมิเนียมอาจมีรอยแตกเกิดขึ้นตามแนวขอบมนของหน้าจอรอยแตกอาจเกิดขึ้นที่ด้านหนึ่งแล้วแตกเพิ่มรอบหน้าจอตามที่แสดงในรูปภาพด้านล่าง

Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple จะเปลี่ยนหน้าจอให้ Apple Watch ที่เข้าเกณฑ์ซึ่งมีรอยแตกประเภทนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการให้บริการ

เลือกหนึ่งตัวเลือกด้านล่างเพื่อรับบริการสำหรับ Apple Watch ของคุณ อุปกรณ์ของคุณจะส่งไปยังศูนย์ซ่อม Apple ในทุกกรณี Apple Watch
ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเครื่องก่อนรับบริการใดๆ เพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์เข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้

เราจะส่ง Apple Watch คืนให้คุณในอีก 5 วันทำการโดยประมาณ
หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ในการเตรียม Apple Watch ของคุณให้พร้อมรับบริการ โปรดดูก่อนที่คุณจะส่ง Apple Watch ให้กับเรา

หมายเหตุ: หาก Apple Watch มีความเสียหายใดๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ปัญหาดังกล่าว
จะต้องได้รับการซ่อมก่อน ในบางกรณี อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Apple อาจมีขอบเขตหรือขีดจำกัดในการซ่อมแซมให้เฉพาะประเทศหรือภูมิภาคต้นทางที่ซื้อสินค้านั้น
โปรแกรม Apple ที่ให้บริการทั่วโลกนี้ไม่ได้ขยายความคุ้มครองในการรับประกันแบบมาตรฐานสำหรับ Apple Watch ของคุณ

โปรแกรมนี้ครอบคลุม Apple Watch Series 2 และ Series 3 รุ่นอะลูมิเนียมที่เข้าเกณฑ์เป็นเวลาสามปีนับจากวันที่จำหน่ายปลีกครั้งแรก หรือหนึ่งปีนับจากวันที่เริ่มต้นโปรแกรมนี้ ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดนานกว่า
โปรแกรมการเรียกคืนแบตเตอรี่ MacBook Pro รุ่น 15 นิ้ว

โปรแกรมการเรียกคืนแบตเตอรี่ MacBook Pro รุ่น 15 นิ้ว


Apple ได้ระบุว่าแบตเตอรี่ใน MacBook Pro 15 นิ้วรุ่นเก่าบางเครื่องอาจเกิดภาวะร้อนเกินไปและเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เครื่องที่ได้รับผลกระทบมีจำหน่ายในระหว่างเดือนกันยายน 2015 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2017 เป็นหลัก และคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์จะกำหนดจากหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์

Apple ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ และเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบด้วยความสมัครใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การเข้าเกณฑ์

ขั้นแรก ให้ตรวจสอบว่าคุณมี MacBook Pro 15 นิ้วรุ่นใด เลือก “เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้” จากเมนู Apple  ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ ยืนยันว่ารุ่นของคุณคือ “MacBook Pro
(Retina 15 นิ้ว กลางปี 2015)” หากคุณมีรุ่นดังกล่าว ให้ป้อนหมายเลขประจำเครื่องของคอมพิวเตอร์ด้านล่างเพื่อดูว่าเครื่องเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้หรือไม่

หาก MacBook Pro ของคุณเข้าเกณฑ์ โปรดหยุดใช้เครื่องแล้วทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ของคุณฝ

 

กระบวนการเปลี่ยนทดแทน

เลือกตัวเลือกบริการด้านล่างหนึ่งตัวเลือกในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของคุณ MacBook Pro ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเครื่องก่อนรับบริการใดๆ

เพื่อยืนยันว่าเครื่องดังกล่าวเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้ อาจใช้เวลาในการเข้ารับบริการนาน 3-5 วัน
หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ในการเตรียม MacBook Pro ให้พร้อมสำหรับการเข้ารับบริการ โปรดสำรองข้อมูลของคุณ

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำหรับเปลี่ยนแบตเตอรี่เท่านั้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple 
และพูดคุยกับที่ปรึกษาหากคุณต้องการนัดหมายเข้ารับบริการแบบมีค่าใช้จ่ายสำหรับปัญหาเพิ่มเติมใดๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมของ Apple ที่ให้บริการทั่วโลกนี้จะไม่ขยายระยะเวลาความคุ้มครองการรับประกันมาตรฐานของ MacBook Pro รุ่น 15 นิ้

โปรแกรมนี้ไม่มีผลต่อสิทธิ์ตามกฎหมายหรือสิทธิ์การรับประกันของคุณ
โปรแกรมการให้บริการคีย์บอร์ดสำหรับ MacBook, MacBook Air และ MacBook Pro

โปรแกรมการให้บริการคีย์บอร์ดสำหรับ MacBook, MacBook Air และ MacBook Pro

Apple ได้ระบุแล้วว่ามีคีย์บอร์ดจำนวนไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของ MacBook, MacBook Air และ MacBook Pro บางรุ่นที่อาจแสดงอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอาการ
 • • ตัวอักษรหรืออักขระซ้ำโดยไม่คาดคิด
 • • ตัวอักษรหรืออักขระไม่ปรากฏขึ้น
 • • ปุ่มต่างๆ ให้ความรู้สึก “หนืด” และไม่ตอบสนองอย่างสม่ำเสมอ
Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple จะให้บริการคีย์บอร์ดของ MacBook, MacBook Air และ MacBook Pro ที่เข้าเกณฑ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ประเภทของการบริการจะถูกกำหนดหลังจากที่คีย์บอร์ดได้รับการทดสอบแล้ว และอาจต้องเปลี่ยนปุ่มตั้งแต่หนึ่งปุ่มขึ้นไปหรือเปลี่ยนทั้งคีย์บอร์ด

รุ่นที่เข้าเกณฑ์

หากต้องการระบุรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณและดูว่าคอมพิวเตอร์รุ่นดังกล่าวเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้หรือไม่ ให้เลือกเมนู Apple > เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ รุ่นที่เข้าเกณฑ์จะแสดงอยู่ด้านล่าง
 • • MacBook (Retina 12 นิ้ว ต้นปี 2015)
 • • MacBook (Retina 12 นิ้ว ต้นปี 2016)
 • • MacBook (Retina 12 นิ้ว ปี 2017)
 • • MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2018)
 • • MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2019)
 • • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต)
 • • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2017 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต)
 • • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2019 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต)
 • • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต)
 • • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2017 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต)
 • • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2016)
 • • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2017)
 • • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2018 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต)
 • • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2018)
 • • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2019 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต)
 • • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2019)
หมายเหตุ: ไม่มีโน้ตบุ๊ค Mac รุ่นอื่นที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้

ขั้นตอนการให้บริการ

โปรดเลือกตัวเลือกหนึ่งข้อสำหรับบริการ โน้ตบุ๊ค Mac ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเครื่องก่อนรับบริการใดๆ เพื่อยืนยันว่าเครื่องเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้

ประเภทของการบริการจะถูกกำหนดหลังจากที่คีย์บอร์ดได้รับการทดสอบ และอาจต้องเปลี่ยนปุ่มตั้งแต่หนึ่งปุ่มขึ้นไปหรือเปลี่ยนทั้งคีย์บอร์ด
เวลาตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จของการบริการอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเภทของการบริการและความพร้อมใช้งานของชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยน
หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
ในการเตรียมเครื่องของคุณให้พร้อมสำหรับการเข้ารับบริการ โปรดสำรองข้อมูลของคุณหมายเหตุ: หาก MacBook, MacBook Air หรือ MacBook Pro มีความเสียหายใดๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ปัญหาดังกล่าวจะต้องได้รับการซ่อมก่อน
 ในบางกรณี อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อม

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรม Apple ที่ให้บริการทั่วโลกนี้ไม่ได้ขยายความคุ้มครองในการรับประกันแบบมาตรฐานของโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณ
หากคุณเชื่อว่าโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว และคุณได้ชำระเงินเพื่อเปลี่ยนคีย์บอร์ดไปแล้ว คุณสามารถติดต่อ Apple เกี่ยวกับการขอคืนเงินได้

โปรแกรมนี้ครอบคลุม MacBook, MacBook Air และ MacBook Pro ที่เข้าเกณฑ์เป็นเวลา 4 ปี หลังจากการจำหน่ายปลีกครั้งแรก

 

 

โปรแกรมการให้บริการแบ็คไลท์จอแสดงผลสำหรับ MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว
 

โปรแกรมการให้บริการแบ็คไลท์จอแสดงผลสำหรับ MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว

Apple ได้ระบุว่ามีจอแสดงผลของ MacBook Pro รุ่น 13 นิ้วจำนวนน้อยมากที่อาจแสดงอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอาการ
 • • แบ็คไลท์จอแสดงผลแสดงบริเวณที่สว่างเป็นแนวตั้งตลอดทั่วทั้งด้านล่างสุดของหน้าจออย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะๆ
 • • แบ็คไลท์จอแสดงผลหยุดทำงานโดยสิ้นเชิง
อุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบเป็นเครื่องที่วางจำหน่ายในระหว่างเดือนตุลาคม 2016 ถึงกุมภาพันธ์ 2018 Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple
จะให้บริการเครื่อง MacBook Pro ที่ได้รับผลกระทบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รุ่นที่เข้าเกณฑ์

หากต้องการระบุรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณและดูว่าคอมพิวเตอร์รุ่นดังกล่าวเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้หรือไม่ ให้เลือกเมนู Apple  > เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้
รุ่นที่เข้าเกณฑ์จะแสดงอยู่ด้านล่าง
 • • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต)
 • • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต)
หมายเหตุ: ไม่มีโน้ตบุ๊ค Mac รุ่นอื่นที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้

ขั้นตอนการให้บริการ

โปรดเลือกตัวเลือกหนึ่งข้อสำหรับบริการ MacBook Pro ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเครื่องก่อนรับบริการใดๆ เพื่อยืนยันว่าเครื่องดังกล่าวเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้
หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
ในการเตรียมเครื่องของคุณให้พร้อมสำหรับการเข้ารับบริการ โปรด
สำรองข้อมูลของคุณ

 

หมายเหตุ: หาก MacBook Pro มีความเสียหายใดๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ปัญหาดังกล่าวจะต้องได้รับการซ่อมก่อน
ในบางกรณี อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อม

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรม Apple ที่ให้บริการทั่วโลกนี้ไม่ได้ขยายความคุ้มครองในการรับประกันแบบมาตรฐานของ MacBook Pro ของคุณ
หากคุณเชื่อว่า MacBook หรือ MacBook Pro ของคุณได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ และคุณได้ชำระเงินเพื่อซ่อมจอแสดงผลไปแล้ว คุณสามารถติดต่อ Apple เกี่ยวกับการขอคืนเงินได้

โปรแกรมนี้ครอบคลุม MacBook Pro รุ่นที่เข้าเกณฑ์เป็นเวลา 5 ปีนับจากวันที่ขายปลีกครั้งแรก หรือ 3 ปีนับจากวันที่เริ่มต้นโปรแกรมนี้ ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดนานกว่า

 

โปรแกรมการให้บริการโซลิดสเตทไดรฟ์ของ MacBook Pro 13 นิ้ว (ไม่มี Touch Bar)

โปรแกรมการให้บริการโซลิดสเตทไดรฟ์ของ MacBook Pro 13 นิ้ว (ไม่มี Touch Bar)

Apple พบว่าโซลิดสเตทไดรฟ์ (SSD) ขนาด 128 GB และ 256 GB จำนวนหนึ่งที่ใช้ในเครื่อง MacBook Pro 13 นิ้ว (ไม่มี Touch Bar) มีปัญหาที่อาจส่งผลให้ข้อมูลสูญหายหรือไดรฟ์ขัดข้อง
เครื่อง MacBook Pro 13 นิ้ว ซึ่งมีไดรฟ์ที่ได้รับผลกระทบเป็นเครื่องที่วางจำหน่ายในระหว่างเดือนมิถุนายน 2017 ถึงมิถุนายน 2018

ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple (AASP) จะให้บริการไดรฟ์ที่ได้รับผลกระทบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย Apple
ขอแนะนำให้คุณนำไดรฟ์มาเข้ารับบริการโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ Apple จะส่งอีเมลถึงลูกค้าที่ลงทะเบียนอุปกรณ์กับ Apple และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ด้วยเช่นกัน

คุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์

ขั้นแรก ให้ตรวจสอบว่าคุณมี MacBook Pro 13 นิ้ว รุ่นใด เลือก “เกี่ยวกับ Mac นี้” จากเมนู Apple ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ ยืนยันว่ารุ่นของคุณคือ “MacBook Pro
 (13 นิ้ว ปี 2017 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)” หากคุณมีรุ่นดังกล่าว ให้ป้อนหมายเลขประจำเครื่องของคอมพิวเตอร์ด้านล่างเพื่อดูว่าเครื่องเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้หรือไม่

ขั้นตอนการให้บริการ

MacBook Pro 13 นิ้วของคุณจะได้รับการทดสอบเครื่องก่อนรับบริการเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้และทำงานได้ดีตามปกติ

ก่อนเข้ารับบริการ คุณควรสำรองข้อมูลของคุณอย่างสมบูรณ์เนื่องจากไดรฟ์จะถูกลบข้อมูลในกระบวนการการให้บริการ
 • • ช่างเทคนิคจะเรียกใช้ยูทิลิตี้เพื่ออัพเดทเฟิร์มแวร์ไดรฟ์ของคุณ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
 • • MacBook Pro 13 นิ้ว จะถูกส่งคืนถึงคุณพร้อมกับ macOS ที่ติดตั้งใหม่
 • • หลังจากรับบริการ คุณจะต้องกู้คืนข้อมูลของคุณจากข้อมูลสำรอง
เนื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้จนกว่าคุณจะกู้คืนข้อมูล เราขอแนะนำให้คุณใช้อุปกรณ์อื่น อย่างเช่น iPhone 

เพื่อดูบทความบริการช่วยเหลือของ Apple เกี่ยวกับการกู้คืนข้อมูลของคุณจากข้อมูลสำรอง
หมายเหตุ: ไฟล์ใดๆ ที่เสียหายอยู่แล้วก่อนเข้ารับบริการจะไม่สามารถกู้คืนได้
เลือกหนึ่งตัวเลือกด้านล่างเพื่อรับบริการสำหรับไดรฟ์ของคุณ
•  หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
•  หาก MacBook Pro 13 นิ้ว ของคุณมีความเสียหายใดๆ ที่ทำให้เราไม่สามารถให้บริการไดรฟ์ของคุณได้
ปัญหาดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไขก่อนการบริการ ในบางกรณี อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อม

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมของ Apple ที่ให้บริการทั่วโลกนี้จะไม่ขยายระยะเวลาความคุ้มครองการรับประกันมาตรฐานของ MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว

หากคุณเชื่อว่า MacBook Pro 13 นิ้วของคุณได้รับผลกระทบจากปัญหานี้และคุณได้ชำระเงินสำหรับบริการไปแล้ว คุณสามารถติดต่อ Apple เกี่ยวกับการขอคืนเงินได้

โปรแกรมจะรับประกัน MacBook Pro รุ่นต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบเป็นเวลา 3 ปี โดยนับจากวันที่เครื่องออกจำหน่ายแบบปลีกเป็นครั้งแรก

 โปรแกรมการเปลี่ยนโมดูลจอแสดงผล iPhone X สำหรับปัญหาเกี่ยวกับพื้นผิวระบบสัมผัส

โปรแกรมการเปลี่ยนโมดูลจอแสดงผล iPhone X สำหรับปัญหาเกี่ยวกับพื้นผิวระบบสัมผัส

Apple พบว่าจอแสดงผล iPhone X บางจออาจมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นผิวระบบสัมผัสเนื่องจากส่วนประกอบบนโมดูลจอแสดงผลอาจล้มเหลว อุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบอาจแสดงอาการต่อไปนี้

 • • จอแสดงผลหรือชิ้นส่วนของจอแสดงผลไม่ตอบสนองหรือตอบสนองต่อพื้นผิวระบบสัมผัสเป็นระยะๆ
 • • จอแสดงผลตอบสนองแม้ไม่ได้สัมผัส

Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple จะเปลี่ยนโมดูลจอแสดงผลบนอุปกรณ์ที่เข้าเกณฑ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ไม่มี iPhone รุ่นอื่นที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้

กระบวนการให้บริการ

เลือกหนึ่งตัวเลือกด้านล่างเพื่อรับบริการสำหรับ iPhone X ของคุณ iPhone ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเครื่องก่อนรับการซ่อมใดๆ เพื่อยืนยันว่าเครื่องเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้

หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ก่อนเข้ารับบริการ ให้สำรองข้อมูล iPhone ของคุณไปที่ iTunes หรือ iCloud
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียม iPhone ให้พร้อมสำหรับการรับบริการ

หาก iPhone X ของคุณมีความเสียหายใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการซ่อมให้เสร็จสิ้นได้ เช่น หน้าจอแตกร้าว ปัญหานั้นจะต้อง
ได้รับการแก้ไขก่อนรับบริการ ในบางกรณี อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมเพิ่มเติมด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

• Apple อาจมีขอบเขตหรือขีดจำกัดในการซ่อมให้เฉพาะประเทศหรือภูมิภาคต้นทางที่ซื้อสินค้านั้น
• โปรแกรมของ Apple นี้จะไม่ขยายระยะเวลาคุ้มครองการรับประกันมาตรฐานของ iPhone X
• หากคุณเชื่อว่า iPhone X ของคุณได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวและคุณได้ชำระเงินเพื่อเปลี่ยนโมดูลจอแสดงผลของคุณแล้ว คุณสามารถติดต่อ Apple เกี่ยวกับการขอคืนเงินได้

โปรแกรมจะครอบคลุมอุปกรณ์ iPhone X ที่มีปัญหาเป็นเวลา 3 ปีหลังจากการจำหน่ายปลีกครั้งแรก
โปรแกรมเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับ MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว (ไม่มี Touch Bar)

โปรแกรมเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับ MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว (ไม่มี Touch Bar)

 
Apple ตรวจพบว่ามี MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว (ไม่มี Touch Bar) จำนวนหนึ่งที่มีส่วนประกอบที่อาจทำงานผิดพลาด ซึ่งส่งผลให้แบตเตอรี่ในตัวบวม 

ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาด้านความปลอดภัย และทาง Apple จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เข้าเกณฑ์ให้โดยไม่คิดค่าบริการ โดยเครื่องที่ได้รับผลกระทบเป็นเครื่องที่ผลิต

ขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2016 ถึงตุลาคม 2017 และกำหนดคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์จากหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์

โปรดใช้เครื่องมือตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องด้านล่างเพื่อดูว่าอุปกรณ์ของคุณตรงตามเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้หรือไม่ 
หาก MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว (ไม่มี Touch Bar) มีหมายเลขประจำเครื่องที่เข้าเกณฑ์ Apple จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้โดยไม่คิดค่าบริการ

ขั้นตอนการเปลี่ยน

เลือกหนึ่งในตัวเลือกบริการด้านล่างเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ของคุณ MacBook Pro รุ่น 13 นิ้วของคุณจะได้รับการทดสอบเครื่องก่อนรับบริการใดๆ
เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้และทำงานได้ดีตามปกติหรือไม่ อาจใช้เวลาในการเข้ารับบริการนาน 3-5 วัน
หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
หากต้องการเตรียม MacBook Pro ให้พร้อมสำหรับการเข้ารับบริการ โปรดสำรองข้อมูลของคุณ
หมายเหตุ: หาก MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว ของคุณได้รับความเสียหายใดๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแบตเตอรี่ 
ปัญหาดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไขก่อนเปลี่ยนแบตเตอรี่ ในบางกรณี อาจมีค่าใช้จ่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับการซ่อมด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมของ Apple ที่ให้บริการทั่วโลกนี้จะไม่ขยายระยะเวลาความคุ้มครองการรับประกันมาตรฐานของ MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว
หากคุณเชื่อว่า MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว ของคุณได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว และคุณได้ชำระเงินเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปแล้ว คุณสามารถติดต่อ Apple เกี่ยวกับการขอคืนเงินได้

โปรแกรมจะรับประกัน MacBook Pro ที่มีปัญหารุ่นต่างๆ เป็นเวลา 5 ปี โดยนับจากวันที่จำหน่ายปลีกเครื่องเป็นครั้งแรก
โปรแกรมซ่อมแซมจอภาพ Multi-Touch สำหรับ iPhone 6 Plus

โปรแกรมซ่อมแซมจอภาพ Multi-Touch สำหรับ iPhone 6 Plus

Apple ได้ระบุแล้วว่าอุปกรณ์ iPhone 6 Plus บางเครื่องอาจแสดงอาการจอภาพสั่นไหวหรือมีปัญหาเกี่ยวกับจอภาพ Multi-Touch
หลังจากตกลงบนพื้นแข็งหลายครั้ง ส่งผลให้อุปกรณ์ต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้น

หาก iPhone 6 Plus แสดงอาการที่ระบุไว้ด้านบน ยังใช้งานได้ดี และหน้าจอไม่มีรอยร้าวหรือรอยแตก Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

จะซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณในราคา 4,900 บาทตามราคาค่าบริการที่ผู้ผลิตแนะนำ ราคาที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เสนออาจแตกต่างกัน

Apple จะติดต่อลูกค้าที่อาจชำระค่าส่งซ่อมที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ไว้แล้วผ่านทาง Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เพื่อนัดหมายการจ่ายเงินชดเชย

หากคุณยังไม่ได้รับการติดต่อ แต่ได้ชำระค่าซ่อมแซมที่คุณคิดว่าเกี่ยวข้องกับปัญหานี้แล้ว โปรดติดต่อ Apple
จำนวนเงินที่จ่ายชดเชยจะเท่ากับความต่างระหว่างราคาที่คุณชำระค่าบริการเดิมของ iPhone 6 Plus กับราคาค่าบริการที่ผู้ผลิตแนะนำ

ขั้นตอนการให้บริการ

เลือกหนึ่งในตัวเลือกบริการด้านล่าง iPhone ของคุณจะได้รับการทดสอบเครื่องก่อนรับบริการใดๆ เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้
และทำงานได้ดีตามปกติหรือไม่ โปรแกรมนี้ใช้กับ iPhone 6 Plus เท่านั้น
หมายเหตุ: คู่ค้าผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมนี้

เพื่อเตรียม iPhone 6 Plus ให้พร้อมสำหรับการเข้ารับบริการ โปรดสำรองข้อมูลของคุณไปที่ iTunes หรือ iCloud

ข้อมูลเพิ่มเติม

Apple อาจมีขอบเขตหรือขีดจำกัดในการซ่อมแซมให้เฉพาะประเทศหรือภูมิภาคต้นทางที่ซื้อสินค้านั้น

เครื่อง iPhone 6 Plus ที่มีปัญหาจะได้รับความคุ้มครองจากโปรแกรม
ทั่วโลกนี้เป็นระยะเวลา 5 ปีหลังจากการจำหน่ายปลีกครั้งแรก
โปรแกรมแลกเปลี่ยนอะแดปเตอร์ปลั๊กเสียบผนัง AC ของ Apple

โปรแกรมแลกเปลี่ยนอะแดปเตอร์ปลั๊กเสียบผนัง AC ของ Apple

Apple ได้พิจารณาแล้วว่า แม้จะเป็นกรณีที่พบได้น้อยมาก แต่อะแดปเตอร์ปลั๊กเสียบผนัง AC สองขาของ Apple ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในยุโรปภาคพื้นทวีป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลี อาร์เจนตินา และบราซิลก็อาจเสียหายและก่อให้เกิดความเสี่ยงในการถูกไฟฟ้าช็อตหากสัมผัสโดน อะแดปเตอร์ปลั๊กเสียบผนังเหล่านี้จัดส่งตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2558 พร้อมกับ Mac และอุปกรณ์ iOS บางรุ่น และยังเคยให้มาพร้อมกับชุดอะแดปเตอร์พกพา Apple World Travel Adapter Kit

Apple ใส่ใจในความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งเสมอ และเรามีความประสงค์ที่จะนำอะแดปเตอร์ปลั๊กเสียบผนังที่ได้รับผลกระทบมาแลกเปลี่ยนกับอะแดปเตอร์ใหม่ซึ่งได้รับการออกแบบใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เราขอแนะนำให้ลูกค้าแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบใดๆ โดยใช้กระบวนการด้านล่างนี้

หมายเหตุ: อะแดปเตอร์ปลั๊กเสียบผนังอื่นๆ รวมไปถึงอะแดปเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อแคนาดา จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร 
และสหรัฐอเมริกา และอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB ของ Apple จะไม่มีผลกับโปรแกรมนี้

การระบุอะแดปเตอร์ปลั๊กเสียบผนังของคุณ

เปรียบเทียบอะแดปเตอร์ของคุณกับรูปภาพด้านล่าง อะแดปเตอร์ปลั๊กเสียบผนังที่ได้รับผลกระทบจะมีอักขระ 4 หรือ 5 ตัวหรือไม่มีอักขระบนช่องด้านในตรงที่เชื่อมกับอะแดปเตอร์แปลงไฟของ Apple อะแดปเตอร์ที่ได้รับการออกแบบใหม่จะมีรหัสภูมิภาค 3 ตัวอักษรอยู่ในช่อง (EUR, KOR, AUS, ARG หรือ BRA)

ขั้นตอนในการแลกเปลี่ยน

เปลี่ยนอะแดปเตอร์ของคุณได้ที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ในพื้นที่ของคุณ เราต้องตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่อง Mac, iPad, iPhone หรือ iPod ของคุณตามขั้นตอนในการแลกเปลี่ยน ฉะนั้นโปรดเตรียมหมายเลขประจำเครื่องของคุณไว้ล่วงหน้า การค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของคุณ ไม่ใช่เรื่องยาก

ลูกค้าที่ซื้อชุดอะแดปเตอร์พกพา World Travel Adapter Kit ควรใช้ตัวเลือกข้างต้นในการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมนี้ไม่มีผลกระทบกับสิทธิ์ตามกฎหมายหรือสิทธิ์ในการรับประกันของคุณ

หากคุณได้ชำระเงินสำหรับการเปลี่ยนทดแทนที่เกิดจากปัญหานี้ไปแล้วโปรดติดต่อ Apple เกี่ยวกับการคืนเงิน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟ สาย และปลั๊กพับของ Apple กับผลิตภัณฑ์ Apple