Contact Us

    สามารถติดต่อเราหรือฝากข้อความได้ที่

    ยูนิตี้ โพรเกรส

    ยูนิตี้ โพรเกรส เราเป็นผู้นำด้านColor Management Solution อย่างครบวงจร และมี ความชำนาญจนได้รับ ความไว้วางใจ จากลูกค้าชั้นนำในวงการพิมพ์ อย่างมากมาย
    About Us
    บริษัท ยูนิตี้ โพรเกรส จำกัด ได้ก่อตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ด้วยการนำเข้าและจำหน่ายเครื่องพิมพ์ดีดจีนให้แก่หนังสือพิมพ์จีนทุกฉบับ โดยนำเครื่องพิมพ์ ดีดจีนมาใช้ทำต้นฉบับแทนระบบเก่าที่เป็นตัวเรียงตะกั่วอยู่ในขณะนั้น ทำให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายลงอย่างมาก ถือเป็นการพํฒนาธุรกิจหนังสือพิมพ์จีนอีกก้าวหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2530 ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Apple เข้าสู่วงการพิมพ์เป็นรายแรกของประเทศไทย โดยมีลูกค้าในวงการพิมพ์มากมายที่ให้การสนันสนุน ด้วยการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Apple เข้ามาจัดทำต้นฉบับแทนการใช้ระบบเก่า แบบตัวเรียงด้วยแสง และต่อมา ได้พัฒนาฟอนต์ไทยตระกูล UPC เข้าสู่วงการพิมพ์ ซึ่งเป็นแบบฟอนต์ที่สมบูรณ์แบบ มีช่องไฟสวยงาม วรรณยุกต์ตรงตำแหน่งที่ถูกต้อง ความหนาบางของตัวอักษรที่สม่ำเสมอและสวยงาม จนทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของ Apple เป็นที่ยอมรับกันในวงการพิมพ์และใช้มาจนถึงปัจจุบัน